לוח צלצולים

זמני שעורים והפסקות

חטיבה

תיכון

שעה

שיעור

שעה

שיעור

07:30

שחרית

07:30

שחרית

08:20 – 08:45

הפסקת ארוחת בוקר

08:20 – 08:45

הפסקת ארוחת בוקר

08:45 – 09:30

שעור ראשון

08:45 – 09:30

שעור ראשון

09:30 – 10:10

שיעור שני

09:30 – 10:10

שיעור שני

10:10 – 10:20

הפסקה

10:10 – 10:20

הפסקה

10:20 – 11:05

שעור שלישי

10:20 – 11:05

שעור שלישי

11:05 – 11:15

הפסקה

11:05 – 11:15

הפסקה

11:15 – 12:00

שעור רביעי

11:15 – 12:00

שעור רביעי

12:00 – 12:40

ארוחת צהרים

12:00 – 12:40

שעור חמישי

12:40 – 13:20

שיעור חמישי

12:40 – 13:20

ארוחת צהרים

13:20 – 14:00

שיעור שישי

13:20 – 14:00

שיעור שישי

14:00 – 14:10

הפסקה

14:00 – 14:10

הפסקה

14:10 – 14:55

שעור שביעי

14:10 – 14:55

שעור שביעי

14:55 – 15:05

הפסקה

14:55 – 15:05

הפסקה

15:05 – 15:50

שעור שמיני

15:05 – 15:50

שעור שמיני

15:50 – 16:00

הפסקה

15:50 – 16:00

הפסקה

16:00 – 16:45

שעור תשיעי

16:00 – 16:45

שעור תשיעי

16:45 – 17:30

שעור עשירי

16:45 – 17:30

שעור עשירי