תקנון הישיבה

     "ובכל זאת אנחנו כורתים אמונה וכותבים"
 
אמנת קהילת ישיבת בנ"ע רעננה
 
א. רציונל
 
"לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו" כך אנו אומרים בתפילה מידי יום.  ואמרו דורשי רשומות על כך "לעולם יהא אדם" , כלומר קודם צריך להיות בן אדם, ואחר כך "ירא שמים".
 
התורה מחזקת ומעמיקה את דרך הארץ של האדם אך תכונה זו נדרשת ממנו עוד בטרם הוא מגיע ללימוד התורה. כדברי חז"ל בילקוט שמעוני:
 
 
 "לשמור את דרך – זו דרך ארץ, מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים ואין עץ אלה תורה שנאמר עץ חיים היא"
 
 אמנה זו באה להסדיר ולהגדיר את הדרך שלנו, קהילת יבע"ר- תלמידים מורים עובדים והורים. דרך ארץ המובילה ליראת שמים וללימוד תודה ודעת.
אמנה זו נכתבה ונכרתה עי" צוות ההנהלה והמורים, נציגי מועצת תלמידים, ונציגי וועד ההורים והיא משקפת את רצון חברי הקהילה לחיות בנווה של תורה המעניק בטחון. נווה של אווירה טובה שבו זוכים לכבוד ומתחייבים לכבד, נווה של קדושה הנותן סביבת לימודים טובה בכדי להתפתח ולעלות.
 תקנון זה לא בא ח"ו בכדי להגביל את החירות של התלמידים אלה להיות להם משען על מנת שיפרחו מעלה בקו ישר בבחינת "צדיק כתמר יפרח" , והוא נותן את המרווח המספיק על מנת ש"דשנים ורעננים יהיו".
 אנא עיינו היטב בתקנון זה.
 
ב. בין אדם לחברו
דרכי ההתנהגות בישיבה הן מאבני הבניין של הלימוד. דיבוק חברים, כבוד רבו וכבוד תלמידו, הערכה הדדית, הקפדה על שפה נקייה והתנהגות נאותה, הם הבסיס לבנין של תורה הן ברמה האישית והן ברמה הישיבתית.
במהלך שנת הלימודים יוקדשו שיעורים לנושא " בין אדם לחברו" , ויעבדו בפועל על מידת החסד.
 
 
 
ב1) דיבוק חברים
בישיבה יינתן דגש על דיבוק חברים.
מטרתנו ליצור אווירה חברתית נעימה לכולם. נראה בחומרה כל ניסיון לפגוע, להחרים, למדר את אחד התלמידים.
 
ב2) תרבות דיבור
 בישיבה מקפידים על תרבות דיבור נאותה, מקפידים על כללי דיון בכיתה, מקפידים לפנות בנימוס למבוגרים, לעובדים ולעוברי אורח. תופעות של חוסר כבוד, ניבול הפה, זלזול וחוצפה תגרורנה התייחסות מידית של ראש הישיבה או המנהל.
 בעניינים אלה תהיה הקפדה מרבית שכן לאווירת הכבוד יש משקל רב באווירה החינוכית בישיבה.
 
ב3) פגיעה מילולית – העלבה,כינוי בשם ,פגיעה בכבוד ההורים של החבר וכד' תחשב כאלימות ותטופל בהתאם. מחנך הכיתה או ראש הישיבה או המנהל יטילו על התלמיד הפוגע עונש ממטלת לימוד ועד השעיה ליום אחד.
 
ב4) פגיעה ברכוש- מי שיפגע בציוד הישיבה או בציוד חברו, יחויב בדמי הנזק וכמו כן יצטרף ליומיים של עבודה כסיוע לצוות ההחזקה של בית הספר.
 
ב5) אלימות פיסית- תלמיד שינהג באלימות ישלח באופן מידי לראש הישיבה, ובכל מקרה של אלימות, יורחקושני הצדדים המעורבים לבתיהם לשלושה ימים למעט מקרים בהם ברור שהצד הנפגע פעל להגנתו. בכל מקרה של הרחקה יותר מיום אחד החזרה לישיבה מותנית במפגש הורים עם ראש הישיבה.
 
ג. בין אדם למקום
אנו שמחים שבחרתם ללמוד בישיבה. מקום המאפשר לכם לגדול באהבת תורה ויראת שמיים. עבודת ה' היא עבודה על כל המשתמע מכך והיא מלווה במאמץ והקרבה – אך סוף השכר לבוא. אנו מודעים לכך שעבודה זו מלווה בקשיים, ולפיכך נשמח לשוחח, לכוון, לייעץ ולבנות תוכנית חינוכית אישית למי שמתקשה בסדרי התפילה והלימוד, אך לא נסכים לקבל התנהגות חד צדדית הפוגעת בערכי היסוד של הישיבה.
 
ג1) תפילות
תלמיד שינהג בכבוד ובהקפדה בתפילה יזכה להוקרה גם מהנהלת הישיבה ואע"פ שהוא משמש את רבו שלא על מנת לקבל פרס נדע להיטיב לו (ספרים , טיולים וכו')
–                     תלמיד הישיבה חייב להיות נוכח בכל התפילות שחרית ומנחה.
–                     נקפיד על הגעה לתפילה בזמן, הגעה לאחר "ברכו" תחשב כחיסור.
–                     תלמיד שיעדר מתפילה שלוש פעמים בחודש, ישלים את זמני התפילות בלימוד בענייני תפילה בימי שישי (בחטיבה- ביום שלישי לאחר שעות הלימודים).
–                     תלמיד שיעדר מתפילה ללא אישור, יותר משלוש פעמים בחודש לא יוכל להשתתף ביום הלימודים. עליו להשלים את כל התכנים הנלמדים ביום זה בכתב ולהגישם למחנך הכיתה.
–                     תלמיד הנתקל בקשיים רוחניים בשאלת התפילה או בכל שאלה רוחנית, יוכל לפנות לר"מ או לראש הישיבה ולתאם איתו תוכנית אישית להתקדמות ולהשתלבות בדרך הישיבה.
–                     הישיבה מבקשת לעודד לימוד תורה לשמה מחוץ למסגרת הקבועה , לימודים עצמאיים , ועל כן תלמידים שיתמידו בלימוד עצמאי לאחר התפילות יזכו להוקרה מטעם הישיבה.
 
ג2) לבוש והופעה
 
בן ישיבה מייצג גם את התורה בא הוא עמל ואשר על כן, עליו להתלבש בהתאם. אין בישיבה תלבושת אחידה, אך ישנם מספר כללי הופעה ולבוש המהווים מסגרת ראויה לאווירה ישיבתית ולימודית. נורמות התנהגות אלו נדרשות מבן הישיבה הן בשעות הלימודים והן בזמנו הפנוי .
–                     ישנה חובה ללכת עם כיסוי ראש- כיפה –  הן בין כותלי הישיבה והן מחוץ לישיבה. תלמיד שילך בגלוי ראש יורחק באופן מידי מהישיבה
–                     מצוות ציצית היא מצווה רבה – השקולה כנגד כל המצוות. יש להגיע לישיבה עם ציצית.
–                     יש להקפיד ביותר על פאת הראש- תלמיד אשר ישחית את פאת ראשו יושעה עד שיצמח שערו.
–                     אין לגדל שער פרע , נדרשת תספורת נאותה.
–                     ענידת תכשיטים אסורה לבד משרשרת בעלת ערך סמלי יהודי.
–                     אין ללבוש מכנסיים בגזרה נמוכה.
–                     תלמיד שיופיע בהופעה שאינה הולמת – לא יורשה להיכנס לישיבה.
–                      
ג3)- על בן ישיבה להיות זהיר ולנהוג כראוי כי על ידו יוכל להתקדש שם שמים או ח"ו להתחלל. הישיבה מקפידה על כך שתלמידיה יהיו דוגמא גם בשעות אחה"צ סוף שבוע  ובכלל בשעות שאיננו נוכח בישיבה "ישראל אשר בך אתפאר".
 
ג4) אנו מבקשים גם מאורחינו ומהורי התלמידים לכבדנו ואת הישיבה ןלבא לישיבה בלבוש הולם
 
 
 
ד. אווירה לימודית
 
ימי הבחרות הם ימים המשלבים לימוד והתפתחות בצד שמחה ומשובה. בישיבה עלינו ליצור סביבה לימודית תומכת על מנת שהתלמידים ימצו את הפוטנציאל הגלום בהם ויוכלו לרכוש כלים וידע, על מנת להיות יהודים טובים ואזרחים מועילים.
 
ד1) מהלך השיעור
–                     בכל פתיחת שיעור יש לישר הטורים ולנקות הכיתה.
–                     בכל כיתה ימונו שני תלמידים שיהיו תורנים שבועיים האחראים לנקיון במהלך היום ולהרמת הכסאות בסוף יום לימודים.
–                     כניסה לכיתה של מורה תלווה בעמידה שקטה של התלמידים במקומותיהם.
–                     מקומם של מכשירים סלולרים בזמן השיעור הוא בתיק. מכשיר שיהיה במהלך השיעור על שולחן או בשימוש יילקח ע"י המורה וימסר למנהל התיכון ויוחזר רק להורי התלמיד.
–                     תלמיד שיפריע באופן חוזר ונשנה – יערך לו בירור ע"י המחנך בשיתוף ראש הישיבה או מנהל וההורים.
–                      
ד2) איחורים לשיעור
–                     על המורה והתלמיד להגיע בזמן לשיעור
–                     מורה שיאחר למעלה מרבע שעה – השיעור יתבטל (אלא אם כן נמסרה הודעה מוקדמת)
–                     תלמיד מאחר – ירשם אצל המורה, ויכנס לשיעור.
–                     תלמיד שאיחר למעלה משלושה איחורים בחודש יקבל מטלה לימודית באותו המקצוע. תלמיד שלא יבצע את המטלה יזומן לישיבה בלווי הוריו.
–                     תלמיד שיאחר למעלה משלושה איחורים בשבוע אחד יאלץ להגיע ביום שישי או ביום שלישי אחר הצהרים (חטיבה) לצורך השלמת שעות.
–                     איחור מוצדק הוא רק איחור המלווה באישור מראש הישיבה מנהל תיכון או חטיבה או אחד ההורים.
 
 
ד3. חיסורים:
אנו מבינים את צרכיהם של תלמידים שונים להתאוורר, להחליף כח, לקבל יחס ההולם את מצבם ותחושותיהם. ככלל, אנו מעוניינים ללכת לקראת תלמידנו – בנינו, אך לא נוכל לקבל התנהגות חד צדדית שאינה מביאה בחשבון היוועצות ראויה וקבלת אישור מתאים.
 
תלמיד יכול להיעדר משיעור רק באישור הר"מ.
 
שחרור משיעור יהיה רק בעזרת טופס שחרור. טפסי שחרור ניתן לקבל ליד המזכירות. לא יאושר שחרור אם לא יוגש על טופס השחרור הרשמי של הישיבה.
 
על התלמיד להחתים את הר"מ על טופס שחרור. במידה והר"מ לא נמצא בישיבה ניתן להחתים את מנהל התיכון או ראש הישיבה.
לא ניתן לקבל טופס שחרור אלא אם כן יוגש יום קודם. תלמידים לא ישוחררו אלא אם כן הגישו בקשה מראש. כל האמור לעיל, איננו כולל מקרים של מחלה המלווה באישורים מתאימים.
 
באחריות תלמיד שנעדר משיעור להשלים את הנלמד, לדאוג לקבל את כל החומרים והמטלות שניתנו בשיעור. טענות מסוג: "לא הייתי בשיעור הקודם ולכן לא ידעתי / לא הכנתי ש"ב וכו'" לא תתקבלנה.
 
 תלמיד שנעדר משלשה שיעורים ללא אישור יגיע לישיבה ליום לימודים ביום שישי ויבצע עבודות לימודיות לפי שיקול דעת הר"מ (בחטיבה – יש אפשרות של הישארות לאחר שעות הלימודים).
 
תלמיד שלא יגיע ללימוד יום השישי לא יוכל לשהות בישיבה עד לבירור שיערך ע"י ראש הישיבה בשיתוף ההורים.
 
תלמיד שמרבה בחיסורים יטופל בתוכנית מיוחדת על ידי הר"מ בשיתוף ראש הישיבה או המנהל.
 
ישנם ימי חובה בהם לא ניתן להשתחרר כגון ימי התענית , ימי הזכרון. כמו כן השבתות והפעילות הבלתי פורמלית הן חובה גמורה לכל תלמיד.
 
ד4. שיעורי בית ומטלות:
מטרת הלמידה כוללת ידיעה והפנמה. שיעורי הבית אינם עונש כי אם הזדמנות להרחבת אופקים, לתרגול ולשינון.
 
שיעורי בית הינן חלק מהותי מתהליך הלמידה. ברוב המקצועות יבדקו שיעורי הבית באופן מדגמי, על ידי המורים.  לשיעורי הבית משקל של 10% מהציון השנתי.
 
תלמיד שלא הכין שיעורי בית, יגיש אותם למורה בשיעור הבא.
 
תלמיד שלא הכין את שיעוריו שלוש פעמים ומעלה לא יוכל להכנס למבחן המחצית בטרם ישלים את כל שיעורי הבית והמטלות של המחצית.
 
 
ד5 מבחנים
 בחינה היא דרך לבדיקה עצמית וקבלת משוב אמיתי למצב התלמיד. בעזרת הבחינה גם התלמיד וגם המורה מקבלים תמונה על מצבו הלימודי של הנבחן.
 
נוהל מבחנים
§        יש לתת תזכורת לכיתה זמן סביר לפני המבחן.
§        יש להגדיר לתלמידים את החומר שעליו יבחנו.
§        לתת לבעלי ההקלות את מה שהם זכאים לקבל.
§        יש להיצמד לתאריכים שנקבעו בלוח. בכל מקרה אין לדחות מבחן או לקבוע מבחן נוסף ללא תיאום עם ההנהלה.
§        בחני פתע ניתן לערוך אך לגבי העיתוי מומלץ להתחשב בלוח המבחנים.
§        יש להחזיר מבחנים תוך שבועיים ממועד המבחן ולהכניס את הציונים למשוב.
 
מועד ב לבחינות יקבע ע"פ לוח הבחינות באחד מימי השישי ויבחנו באותו היום בכל המקצועות ,אלא אם כן התלמיד הגיע להסדר פרטני אחר עם המורה המלמד.
 
למועד ב' ניתן לגשת רק באישור מורה המקצוע, מחנך או המנהל.
 
תלמיד שנכשל בבחינה יחויב בהגשת מטלה לפי דרישת המורה.
 
תקופת המתכונות
 
  • אין לבצע שום שינוי בלוח המבחנים שיפורסם
  • בימים או בשיעורים שמתקיימים לימודים יועבר שיעור רגיל ויתקדמו בחומר גם אם חסרים תלמידים.
  • מבחן המתכונת ייבדק ויימסר לתלמידים לכל המאוחר שלושה ימים קודם הבגרות. מומלץ להכין תשובון למבחן.
  • המורה יזמן את התלמידים וימסור להם את מבחני המתכונת ומיד לאחר מכן את ציוני המגן. ובמפגש זה יערך ברור עם התלמידים שמערערים על הציון.
  • תלמידים שלא יגיעו להסכמה עם המורה רשאים לערער בו ביום בכתב על גבי טופס רשמי שימסר למזכירת הישיבה.
  • בוועדת הערר ישבו ראש הישיבה, מנהל התיכון, והמורה המגיש לבגרות . החלטת ועדת הערר תהיה סופית ולא ניתנת לשינוי.
 
 
 
העתקה במבחנים:
 
הישיבה חרטה על דגלה את ערכי הכבוד והאמון. הפרת אמון הינה מעשה חמור שלא ניתן לקבלו.
בעיקר, חמורים הדברים בגניבת דעת, בהפרת אמון המורים בתלמידים ובניצול לרעה של יחס אישי חם ואוהב.
 
(העתקה, מכל סוג שהוא, הינה מעשה חמור שיטופל בחומרה יתירה ללא אפשרות תיקון).
 
ציונו של תלמיד שנתפס מעתיק או נותן להעתיק, יהיה 0 וישוקלל לציון הסופי בתעודה או במסגרת הציון השנתי ("ציון מגן").   לא תהיינה אפשרויות תיקון למבחנים אלה.
 
בנוסף, העתקה במבחן תגרור לימוד מעמיק של דיני והלכות היושר, תוך הבחנות עליהם. התלמיד יפגש עם ראש הישיבה לבירור ההעתקה.
 
ציונו של תלמיד שיתפס מעתיק בבחינת מתכונת, יהיה – 40 ללא אפשרות לתיקון הציון.
 
נוהל מעבר תלמיד בין הקבצות
 
תלמיד הרוצה לעלות או לרדת הקבצה צריך לקבל את אישורו של המורה שמלמדו וכן של המורה שאמור לקבלו ואת אישור המנהל. בנוסף יש להביא את השינוי לידיעת המחנך שיעדכן את ההורים.
על מנת לבצע את הנוהל בצורה מסודרת ישנו טופס מעבר (אפשר להשיגו במזכירות) והתלמיד אמור להחתים את שני המורים, המחנך והמנהל. הטופס מגיע בסוף למזכירת שאחראית להזין את השינוי למשוב
 
 
ה. בכל דרכיך דעהו
 
אנו צפייה שתלמיד הישיבה יהא נעים הליכות וטוב עם אנשים
התנהגות הולמת וראויה היא גם חובה בכול מהלך היום ברצוננו להדגיש את ההתנהגות המוסרית גם מחוץ לכיתה במגרשים בהפסקות ובחדר אוכל.
 
ה1) במגרש- הפעילות במגרשים היא ע"פ התורנות המפורסמת ע"י מנהל התיכון או החטיבה. במגרש יהי נוכח גם מורה בתורנות חצר שייתן מענה לבעיות דחופות.
 
–                     תלמיד שלא ינהג בהגינות יורחק מכל פעילות ספורטיבית בישיבה עד לברור בעניינו.
 
ה2) בחדר האוכל- התנהגות נאותה היא כרטיס הכניסה לחדר האוכל
ניתן דגש על כניסה תרבותית, ברכה ראשונה על המזון וברכה אחרונה, שמירה על ניקיון ועל איסור על בל תשחית, פינוי הכלים והאשפה.
 
ה3) ובגלילות – הישיבה רואה בחומרה תופעה של עישון מכל סוג שהןא ומבקשת להקפיד על המצווה "ונשמרתם לנפשותיכם מאד" תלמיד שיעשן בשעות הלימודים יושעה לשלשה ימים ויערך ברור עם הוריו בעינינו .
ה4)התנהגות בלתי הולמת של בן הישיבה גם מחוץ לשטח הישיבה תידון בפני ועדה חינוכית המורכבת מהחותמים על האמנה מורים הורים ונציגי מועצת התלמידים.